Forestry - Orsha forestry

Forestry

 

Forest area

Surname, name, patronymic of the forester

The address

№ phone

The Balbasovsky

Borodavko Deni Yrevic

Orsha, street Mogilyov, 106

8 (0216) 23 88 24

The Dubrovensky

Svishchev Vladimir Grigorevich

The city of Dubrovno

8 (02137) 5 09 95

The Klenovsky

Drevilo Aleksandr Viktorovich

The city of Dubrovno

8 (02137) 5 01 56

The Kljukovsky

Bolokhovskiy Oleg Mikhaylovich

v.Kljukovka

57-55-47

The Kopyssky

Samusevich Vladimir Valentinovich

City settlement Kopys

53-08-23

The Orshansky

Trofimov Vladimir Leonidovich

Orsha, street Lenina, 238b

24-80-02
24-80-08
24-80-10

The Osintorfsky

Shinkevich Evgeniy Aleksandrovich

City settlement Osintorf

8 (02137) 3 67 93
Погода Орша
Информация сайта pogoda.by

Забронировать домик охотника